קורס Node.JS שיעור מנוע הטמפלייטס EJS


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/nodejs/lessons/22-ejs

משהו פה לא כ"כ מובן בקשר לאיך להסב את קובץ ההטמ"ל הזה(יש סימן של %% שמסמן לסקריפט שכתבתי בnode להחליף את הסימן בקוד שאני קובע


W3.CSS Template<!-- First Grid: Logo & About -->
<div class="w3-row">
 <div class="w3-half w3-black w3-container w3-center" style="height:700px">
  <div class="w3-padding-64">
   <h1>My Logo</h1>
  </div>
  <div class="w3-padding-64">
   <a href="#" class="w3-button w3-black w3-block w3-hover-blue-grey w3-padding-16">Home</a>
   <a href="#work" class="w3-button w3-black w3-block w3-hover-teal w3-padding-16">My Work</a>
   <a href="#work" class="w3-button w3-black w3-block w3-hover-dark-grey w3-padding-16">Resume</a>
   <a href="#contact" class="w3-button w3-black w3-block w3-hover-brown w3-padding-16">Contact</a>
  </div>
 </div>
 <div class="w3-half w3-blue-grey w3-container" style="height:700px">
  <div class="w3-padding-64 w3-center">
   <h1>About Me</h1>
   <img src="/w3images/avatar3.png" class="w3-margin w3-circle" alt="Person" style="width:50%">
   <div class="w3-left-align w3-padding-large">
    <p>Lorem ipusm sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    <p>Lorem ipusm sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

<!-- Second Grid: Work & Resume -->
<div class="w3-row">
 
 </div>
 <div class=" w3-indigo w3-container" style="min-height:800px">
  <div class="w3-padding-64 w3-center">
%%
   
 </div>
</div>

<!-- Third Grid: Swing By & Contact -->
<div class="w3-row" id="contact">
 <div class="w3-half w3-dark-grey w3-container w3-center" style="height:700px">
  <div class="w3-padding-64">
   <h1>Swing By</h1>
  </div>
  <div class="w3-padding-64">
   <p>..for a cup of coffee, or whatever.</p>
   <p>Chicago, US</p>
   <p>+00 1515151515</p>
   <p>test@test.com</p>
  </div>
 </div>
 <div class="w3-half w3-teal w3-container" style="height:700px">
  <div class="w3-padding-64 w3-padding-large">
   <h1>Contact</h1>
   <p class="w3-opacity">GET IN TOUCH</p>
   <form class="w3-container w3-card w3-padding-32 w3-white" action="/action_page.php" target="_blank">
    <div class="w3-section">
     <label>Name</label>
     <input class="w3-input" style="width:100%;" type="text" required name="Name">
    </div>
    <div class="w3-section">
     <label>Email</label>
     <input class="w3-input" style="width:100%;" type="text" required name="Email">
    </div>
    <div class="w3-section">
     <label>Message</label>
     <input class="w3-input" style="width:100%;" type="text" required name="Message">
    </div>
    <button type="submit" class="w3-button w3-teal w3-right">Send</button>
   </form>
  </div>
 </div>
</div>

<!-- Footer -->
<footer class="w3-container w3-black w3-padding-16">
 <p>Powered by <a href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp" target="_blank">w3.css</a></p>
</footer>

</body>
</html>

לתבנית ejs