קורס Node.JS שיעור פיתוח לוח מודעות עם Express ו Mongo (חלק 2)


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/25/lessons/38-demoapp-2

@ynonp
רק מעיר הערה, בסוף הסרטון שינית את האינדקס הראשוני לאחד במקום אפס. הבעיה היא שאתה מקבל רק 6 מודעות ולא את כל התשע. נראה לי שצריך לשנות בתנאי שיציג לא רק ש i קטן מאחד אלא גם כאשר i שווה לאחד… ואז זה יציג את כל שלושת העמודים…

אה כן אני רואה תודה על התיקון - כן היה צריך שמספרי הדפים יהיו i+1 ואז יהיו לנו דפים 1, 2 ו-3 ויוצגו כל 9 ההודעות. יתוקן בוידאו בגירסה הבאה של הקורס

לייק 1