קורס Node.JS שיעור הספריה Express ופיתוח אתר אינטרנט ראשון


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/nodejs/lessons/21-express-first-website

הי,

בסרטון לאחר הרצת פקודת:

node bin/www

ציינת שלאחר שגולשים ל-localhost סוגרים את פקודת השורה.
איך מתבצעת הסגירה? (מופיע C^)
image

הי כן בדיוק - מחזיקים את כפתור Ctrl ואז לוחצים על האות C

לאחר ביצוע הוראות יצירת פרוייקט חדש, והרצתו על ידי RUN (כבר לא חיפושית…) בCHROM (זו האופציה שבחרתי) - הוא פותח את CHROME עם הכתובת localhost:8080 ומציג הודעה שהאתר לא נמצא. למרות שבקוד כן כתוב 3000
כשאני משנה ידנית לhttp://localhost:3000 הוא גם אומר שהאתר לא נמצא.
יש לך מושג למה?

כהמשך לשאלתי - חיפשתי בפרוייקט איפה רשום 8080 ומצאתי קובץ - לא בתוך תיקית הפרוייקט lunch.json שזה מה שרשום שם:
{

// Use IntelliSense to learn about possible attributes.

// Hover to view descriptions of existing attributes.

// For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

"version": "0.2.0",

"configurations": [

  {

    "name": "Attach to Chrome",

    "port": 9222,

    "request": "attach",

    "type": "pwa-chrome",

    "webRoot": "${workspaceFolder}"

  },

  {

    "type": "pwa-chrome",

    "request": "launch",

    "name": "Launch Chrome against localhost",

    "url": "http://localhost:8080",

    "webRoot": "${workspaceFolder}"

  }

]

}

הי,

צריך לוודא שהפרויקט באמת רץ ומאזין. קשה לעזור ככה בלי לראות את הקוד, יכולה להדביק כאן את הקוד של קובץ ה js שלך ואנסה לראות אם אני מוצא את הבעיה?

קובץ הapp.js? זה הכל מה שנוצר אוטומטית:

var createError = require('http-errors');

var express = require('express');

var path = require('path');

var cookieParser = require('cookie-parser');

var logger = require('morgan');

var indexRouter = require('./routes/index');

var usersRouter = require('./routes/users');

var app = express();

// view engine setup

app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));

app.set('view engine', 'ejs');

app.use(logger('dev'));

app.use(express.json());

app.use(express.urlencoded({ extended: false }));

app.use(cookieParser());

app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

app.use('/', indexRouter);

app.use('/users', usersRouter);

// catch 404 and forward to error handler

app.use(function(req, res, next) {

 next(createError(404));

});

// error handler

app.use(function(err, req, res, next) {

 // set locals, only providing error in development

 res.locals.message = err.message;

 res.locals.error = req.app.get('env') === 'development' ? err : {};

 // render the error page

 res.status(err.status || 500);

 res.render('error');

});

module.exports = app;

הקוד נראה בסדר. יכולה להראות צילום של מסך ה cmd בזמן שאת מפעילה ומנסה מהכרום לגשת לאתר?

לא כותב שום דבר בCMD - תראה למטה בטרמינל
את הCMD החיצוני לא פתחתי

כן אני רואה - את מפעילה מתוך VS Code

נסי להפעיל את המערכת מתוך ה CMD ולא מתוך VS Code, כמו שאני הפעלתי בסרטון עם node bin/www