קורס Node.JS שיעור פרויקט Sequelize ראשון


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/nodejs/lessons/sequelize-first-app

היי יינון, שאלה קטנה לגבי הריצה בלולאה על רשימת הספרים שקיבלנו מהפונקציה findAll.
האם מוחזר אובייקט או מערך? כי שמתי לב שרצת בלולאה בלי Object.keys

הי,

הלולאה הזאת רצה על מערך:

  for (let book of books) {
    console.log(`[${book.id}] ${book.title} (Author: ${book.author}), ${book.price}$`);
  }

הנה בלי findAll עם מערך רגיל - עדיין עובד:

const items = [10, 20, 30];
for (const x of items) {
  console.log(x);
}

כאן יש שיעור על המבנה הזה:
https://www.tocode.co.il/bundles/es6/lessons/forof