קורס Node.JS שיעור התקנת הסביבה והספריות


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/nodejs/lessons/sequelize-setup

היי ינון כשהפעלתי את הפקודה npx sequelize-cli db:migrate
קיבלתי Sequelize CLI [Node: 12.18.2, CLI: 6.2.0, ORM: 6.3.4]

Loaded configuration file “config\config.js”.
Using environment “development”.

ERROR: Please install sqlite3 package manually
ולא נוצר לי קובץ בשם development.db בתוך תיקיית data. מה לעשות?

הי

נשמע שהחבילה sqlite3 לא מותקנת כמו שצריך

כדאי לנסות: למחוק את כל תיקיית node_modules, לאחר מכן להפעיל התקנה רק של הספריה sqlite3 עם:

npm install --save sqlite3

ובסוף להפעיל מחדש npm install

רוצה לנסות ולספר אם זה עזר?

כן תודה רבה! הצלחתי.

לייק 1