קורס Node.JS שיעור גישה למערכת הקבצים


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/nodejs/lessons/10-filesystem

בסעיף 2.2 יש לך טעות
כתבת

const fs = require('fs');
console.log(__filename);

['./logs', './doc/html'].forEach(path => {
  fs.mkdir('./logs', { recursive: true }, (err) => {
    if (err) throw err;
    console.log(`${path} folder is ready`);
  });
});

צריך לכתוב

const fs = require('fs');
console.log(__filename);

['./logs', './doc/html'].forEach(path => {
  fs.mkdir(path, { recursive: true }, (err) => {
    if (err) throw err;
    console.log(`${path} folder is ready`);
  });
});
לייק 1