nodeJS שליחת פונקציות שירוצו בקליינט אצל המשתמש

אני בונה מערכת שהמשתמש צריך לעבור המון טפסים ואחרי כל טופס שהמשתמש ממלא הוא שולח את הDATA של הטופס לשרת nodeJS ומקבל טופס נוסף בהתאם לנתונים שהוא מילא בטופס הקודם.
אני הגדרתי בקבצי JS אובייקטים שמכילים את כל הטפסים
ואז המשתמש מקבל כל פעם אובייקט JS שמכיל את ההגדרות של הטופס, ויש בקליינט פונקצייה שיודעת ליצור מזה טופס.
העניין הוא, שחלק מהנתונים הם דינמיים בהתאם להתנהלות בקליינט, ואני רוצה לשלוח לקליינט פונקצייה שתרוץ בקליינט (ותשפיע על הטופס).
האם יש דרך אלגנטית לשלוח פונקצייה לקליינט (לא להריץ את הפונקצייה בסרבר).
הבנתי ששימוש בEVAL לא מומלץ בכלל.
גם לדאוג שכל הפוקציות כבר יהיו מראש בקליינט ובקובץ הגדרות לכתוב רק את שם הפונקצייה מאוד מקשה עלי.
יש דרך נוחה לבצע את זה?