קורס Python 3 שיעור שיתוף ממשק באמצעות ירושה


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/28/lessons/24-inheritance