קורס Python 3 שיעור תרגול מבני נתונים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/28/lessons/19-data-lab