קורס Python 3 שיעור בדיקות יחידה


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/28/lessons/27-unit-testing