קורס Python 3 שיעור תוכנית ראשונה בפייתון


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/28/lessons/03-hello-python-world

“תוכנית פייתון שניה שלי” כבר לא עובדת (עקב שינויים באתר ynet).
שלחתי PR עם הצעה לעדכון הקטן שצריך לבצע:

עובד מעולה תודה שילבתי

מבין שעדכון של הוידאו שם פחות סביר, אבל מניח שאת הטקסט של השיעור תוכל לעדכן בקלות יחסית.

אגב, מה ההבדל בין שני הנתיבים:

 1. https://www.tocode.co.il/bundles/python/lessons/03-hello-python-world?tab=article
 2. https://www.tocode.co.il/bundles/28/lessons/03-hello-python-world?tab=article

בפעם הקודמת הגעתי לראשון והיום לשני, כשאני רואה שבגלל הנתיב השונה, לכל אחד יש דיון שונה.

אה מעניין! הנתיב השני לא אמור להיות אתה זוכר איך הגעת אליו? זה הגיוני שיהיה דיון שונה אבל באמת חבל כי ככה מפספסים דברים

יש לי שגיאה שאני לא מצליח להבין מה השגיאה

  Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 703, in urlopen
  httplib_response = self._make_request(
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 386, in _make_request
  self._validate_conn(conn)
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 1040, in _validate_conn
  conn.connect()
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 414, in connect
  self.sock = ssl_wrap_socket(
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 449, in ssl_wrap_socket
  ssl_sock = _ssl_wrap_socket_impl(
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 493, in _ssl_wrap_socket_impl
  return ssl_context.wrap_socket(sock, server_hostname=server_hostname)
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\ssl.py", line 500, in wrap_socket
  return self.sslsocket_class._create(
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\ssl.py", line 1040, in _create
  self.do_handshake()
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\ssl.py", line 1309, in do_handshake
  self._sslobj.do_handshake()
ssl.SSLCertVerificationError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1123)

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 440, in send
  resp = conn.urlopen(
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 785, in urlopen
  retries = retries.increment(
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 592, in increment
  raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='www.93fm.co.il', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1123)')))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\2020\PycharmProjects\03-hello-python-world\demo2.py", line 5, in <module>
  r = requests.get(url)
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\requests\api.py", line 75, in get
  return request('get', url, params=params, **kwargs)
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\requests\api.py", line 61, in request
  return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 529, in request
  resp = self.send(prep, **send_kwargs)
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 645, in send
  r = adapter.send(request, **kwargs)
 File "C:\Users\2020\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 517, in send
  raise SSLError(e, request=request)
requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host='www.93fm.co.il', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1123)')))

זה השגיאה
החלפתי קישור כי ynet חסום אצלי

הי שלמה

השגיאה נראית קשורה לחיבור האינטרנט שלך. אני רוצה להיות בטוח אז תוכל לפרסם פה את התוכנית המעודכנת שאתה מריץ (עם הקישור המעודכן והכל)? אנסה להריץ אותה אצלי ונראה אם זה עובד