קורס Python 3 שיעור מתודות מיוחדות


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/28/lessons/28-magic-methods