קורס Python - Verint שיעור בדיקות יחידה


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/python-verint/lessons/unittests