קורס Python - Verint שיעור התקנת הסביבה


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/python-verint/lessons/installation