קורס Python (with solutions) שיעור גלריית פקדים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/python-e80975ad-3300-4f7f-9852-17a8bd3a57fe/lessons/0179fbff-69c2-4177-96d4-e0394cabda18