קורס Python (with solutions) שיעור התקנת הסביבה


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/python-e80975ad-3300-4f7f-9852-17a8bd3a57fe/lessons/fd4448ad-e2d4-417f-84b5-e48ece97a8a7