קורס Python (with solutions) שיעור ביטויים רגולריים


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/python-e80975ad-3300-4f7f-9852-17a8bd3a57fe/lessons/894a3d71-59df-4c96-82f7-8440731a5e2e