קורס Python שיעור חיבור ממשק לקוד


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/python/lessons/gui-actions

איך יכול להיות שהשתמשת בתוך הפונקציה OnClick במשתנה של הכפתור שנמצא בכלל מחוץ לפונקציה
בפייתון אין תחום למשתנים

משתנה בפייתון שמוגדר מחוץ לכל פונקציה הוא משתנה גלובלי. אני מסביר על זה יותר לעומק בקורס המתקדם כאן:
https://www.tocode.co.il/bundles/advanced-python3/lessons/variable-scope