קורס Qt/C++ GUI Development שיעור הוספה ומחיקת שורות


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/17/lessons/addremove-rows