קורס Qt/C++ GUI Development שיעור מימוש מודל רשימה


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/cppqt/lessons/listmodel