קורס React 15 שיעור שימוש חוזר בקוד באמצעות Higher Order Components


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/react15/lessons/hoc