קורס React 15 שיעור העברת קלט לפקד באמצעות Props


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/12/lessons/proptypes