קורס React 15 שיעור שיפור ביצועים באמצעות צמצום קריאות ל Render


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/react15/lessons/shouldcomponentupdate