קורס React 15 שיעור פקדים פונקציונאליים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/12/lessons/functional-components