קורס React 2020 שיעור מהו Virtual DOM


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/virtual-dom