קורס React 2020 שיעור שימוש בפרמטרים של הנתיב


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/f25b296d-fbc6-4cb3-9083-6e73e2ca3beb