קורס React.JS שיעור העברת קלט לפקד באמצעות Props


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/30/lessons/props