קורס React.JS שיעור איך לשמור מערך או אוביקט ב State


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/30/lessons/state

אפשר להסביר את ענין הrender למשתנה mutable
שכל עוד הכתובת בזכרון לא השתנתה מבחינת ריאקט לא התבצע שינוי
וכל העניין הוא לשנות כתובת זכרון

הי,

לא הבנתי מה השאלה.

בכל פעולת set ריאקט משווה את הכתובת בזיכרון של הדבר החדש שקיבל לכתובת ששמורה אצלו מהדבר הישן. אם הכתובות זהות ריאקט מניח שמדובר באותו דבר ולא מעדכן את התצוגה.

עבור מספרים ומחרוזות הכתובות תמיד יהיו שונות - כיוון שנתונים אלה ב JavaScript הם Immutable, כלומר מרגע שנוצרו לא ניתן לשנות אותם, והדרך היחידה לעדכן היא ליצור אובייקט חדש עם כתובת חדשה בזיכרון.

עבור אוביקטים ומערכים הכתובות לפעמים יהיו שונות ולפעמים זהות - כיוון שנתונים אלה ב JavaScript הם Mutable ולכן אפשר לשנות אותם בזיכרון אחרי שנוצרו, או ליצור אוביקטים חדשים לבחירתך.