קורס React & Redux By Example שיעור העברת קלט לפקד באמצעות Props בריאקט 16


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/proptypes-v16