קורס React & Redux By Example שיעור עבודה עם רשימות ב React


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/lists

לא ברור איך זה עובד ? הרי אמרנו שבכתיבה בצורת מחלקה היה צריך לעשות bind ידני ?

<button onClick={this.shuffle}>Shuffle</button>

מדויק - שים לב שזה כתוב בגירסת React.createClass ולא בצורת מחלקה