קורס React & Redux By Example שיעור שיפור ביצועים באמצעות צמצום קריאות ל Render


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/shouldcomponentupdate