קורס React & Redux By Example שיעור חלוקת העבודה בין פקדים


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/tictactoe2