קורס React & Redux By Example שיעור פקדים פונקציונאליים


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/functional-components

שיחקתי עם הקוד שהצגת ושמתי לב שאפשר עוד יותר לקצר

function Hello(props) {
 return <p>
  Hello: {props.name}
 </p>
}

Hello.defaultProps = { name: "Guest" };

function App(props){
 return <div>
    <Hello name="ynon" />
    <Hello />
    <Hello />
   </div> 
}

ReactDOM.render(<App />, document.querySelector('main'));
לייק 1

זה נכון - הגדרת propTypes היא אופציונאלית. היא עוזרת לזהות שגיאות כשה props מגיעים למשל מאיזשהו API

לייק 1