קורס React (ישן) שיעור פיתוח סליידר תמונות


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/react-old/lessons/image-slider