קורס React (ישן) שיעור חלוקת העבודה בין פקדים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/react-old/lessons/tic-tac-toe-2