קורס React (ישן) שיעור קשירת מידע דו-כיוונית


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/react-old/lessons/two-way-data-binding