קורס Think Git שיעור קונפליקטים בעבודה על שרת מרוחק


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/24/lessons/remote-conflicts