הלינקיה מאמרים לגיליון מאי

הי חברים,

זה המקום להדביק קישורים שאהבתם החודש שנוכל לשלוח בגיליון מאי של הלינקיה.

http://colinm.org/sigbovik/

https://eli.thegreenplace.net/2019/sql-inner-and-outer-joins/

https://meta-pa.blogspot.com/2019/04/machine-learning-2-classification-naive.html

https://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2019-04/msg00002.html

https://talbrenev.com/2019/04/16/sherlock-holmes.html

https://avikdas.com/2019/04/15/a-graphical-introduction-to-dynamic-programming.html

https://spectrum.ieee.org/aerospace/aviation/how-the-boeing-737-max-disaster-looks-to-a-software-developer

https://v8.dev/blog/spectre

https://karpathy.github.io/2019/04/25/recipe/