הלינקיה מאמרים לגיליון מאי


#1

הי חברים,

זה המקום להדביק קישורים שאהבתם החודש שנוכל לשלוח בגיליון מאי של הלינקיה.


#2

#3

http://colinm.org/sigbovik/


#4

#5

#6

https://eli.thegreenplace.net/2019/sql-inner-and-outer-joins/


#7

#8

#9

#10

https://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2019-04/msg00002.html

https://talbrenev.com/2019/04/16/sherlock-holmes.html


#11

https://avikdas.com/2019/04/15/a-graphical-introduction-to-dynamic-programming.html


#12

#13

#14

https://v8.dev/blog/spectre


#15

#16

#17

#18

https://karpathy.github.io/2019/04/25/recipe/