הלינקיה - מאמרים לגיליון ספטמבר


#1

הי חברים,

זה הזמן לשתף מאמרים ולינקים לשלוח לגיליון ספטמבר. מוזמנים לפרסם כאן בתגובות.


#2

#3

https://gocodeblog.netlify.com/want-blog


#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

https://www.overflowaudible.com/posts/is-css-a-programming-language/

https://philipwalton.com/articles/using-native-javascript-modules-in-production-today/

http://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2019/08/22/WhyClojure.html

https://www.ably.io/concepts/socketio


#18

https://eng.uber.com/uber-poet/

https://blogs.dropbox.com/tech/2019/08/the-not-so-hidden-cost-of-sharing-code-between-ios-and-android/

http://fiddle.dragonruby.org/?share=https://gist.github.com/amirrajan/08ae7c9800ff56895c5ea242e2a3317f


#19

#20