שגיאה ביצירת פרויקט

הורדתי את הפרויקט לדוגמא,
אני מריצה npm install בתיקיה הראשית,
וזה מה שמתקבל:


צריכה דחוף עזרה,
כי אני לא יכולה להתקדם עם הקורס,
תודה!