מישהו יכול לעזור לי בפייתון איך להתחיל את השאלה

 1. כתבו תכנית המטפלת בהצפנה לפי מספר שיטות. התכנית תצפין ותפענח משפטים לפי בחירת המשתמש.

יש להכין מאגר של המשפטים הבאים בקובץ טקסט Sentences.txt (המאגר יכלול רק את המשפטים ללא ציון הייחוס):

experience teaches everything. (Julius Caesar)
if you can dream it, you can do it. (Walt Disney)
problems are not stop signs, they are guidelines. (Robert H. Schuller)
well done is better than well said. (Benjamin Franklin)
don’t gain the world and lose your soul. wisdom is better than silver or gold. (Bob Marley)

 יש, לקרוא את המשפטים מתוך הקובץ (למבנה נתונים שתחליטו עליו). 
 יש להציג את המשפטים על המסך, ממוספרים (במקרה זה: 1-5). כל משפט בשורה 
 נפרדת.
 
 כמו כן,
 יש להציג על המסך רשימה של 3 אפשרויות הצפנה (באנגלית), לפי: 
 1. צופן מונו-אלפאביתי.
 2. צופן המקביל לצופן אלב"מ אך באנגלית.
 3. צופן שחלוף ע"י הזזה - “החשבון המודולרי של צופן יוליוס קיסר” (לפי צופן מספרי).

כמו כן,
יש להציג על המסך רשימה 3 אפשרויות של פענוח (באנגלית):

 1. מצופן מונו-אלפאביתי.
 2. מצופן המקביל לצופן אלב"מ אך באנגלית.
 3. מצופן שחלוף ע"י הזזה - “החשבון המודולרי של צופן יוליוס קיסר” (לפי צופן מספרי).

הסבר בנוגע לצפנים הנדרשים:

 1. בצופן שחלוף מונו-אלפאביתי כל אות מוחלפת באות אחרת באופן קבוע ( לדוגמא, בכל פעם שמופיעה האות a במסר המקורי, היא מוחלפת באות j).
  יש לעשות שימוש במפתח ההצפנה הבא:

z y x w v u t s r q p O n m l k j I H g f e d c b a
x b k z p y s e o l w R i a q d m n V h c t g u f j

 1. צופן אלב"מ אך באנגלית (חלקו את אותיות ה- abc לשתיים: a עד m, n עדz ).
  כדי להקשות על הפענוח, יש “לשבור” את החלוקה למילים ולקבץ את אותיות המסר
  המוצפן בקבוצות של 4 אותיות (כפי שהצגתי בהרצאה 8, בהקשר לצופן אתב"ש).

3.צופן שחלוף ע"י הזזה – החשבון המודולרי של צופן יוליוס קיסר. לפי נוסחת ההצפנה:
(P+5) mod 26 = C. ההצפנה תהיה לפי מספרים (כפי שהצגתי במעבדה 9).

בחלק שמתייחס לפענוח, התכנית צריכה לבצע המרה הפוכה. ז"א לקבל צופן שהוצפן באחת השיטות ולפענח את המסר שלו באנגלית.

המשתמש בתכנית יקבל על המסך: את רשימת המשפטים הממוספרים באנגלית.
את
רשימת 3 אפשרויות ההצפנה.
ואת רשימת 3 אפשרויות הפענוח.

המשתמש יבחר: באחד המשפטים, באפשרות הצפנה ובאפשרות פענוח (יש לוודא שהפענוח מתאים להצפנה שנבחרה – בדיקת קלט).
התכנית תבצע הצפנה של המשפט שנבחר, לפי שיטת ההצפנה שנבחרה ותציג את תוצאת ההצפנה על המסך. לאחר מכן, התכנית תפענח את המשפט המוצפן לקבלת המסר המקורי (המשפט שנבחר), ותציג אותו על המסך.

הי איה,

אני הייתי מתחיל בכתיבת שלושת הפונקציות להצפנה, כל פונקציה תקבל את המשפט ומפתח ותחזיר את המשפט המוצפן. רוצה להתחיל עם הראשונה ולפרסם טיוטה?