האם יש שעור על רידקס מעודכן להוקס

בקורס ריאקט יש רידקס בגירסה הישנה האם יש שעורי רידקס בגירסה של הוקס?