איך ללמוד הנגשת אתרים

החוק בארץ מחייב את כולנו לבנות אתרים נגישים, ֿ
אבל לא הרבה מפתחים מודעים לזה או יודעים מה ההשלכות.

בואו נכתוב שרשור עם כל המשאבים שאפשר למצוא על הנגשת אתרים (עדיף בעברית) שיהיה קל לכתוב אתרים נגישים.

אני אתחיל:

http://www.element-israel.com/אתר-נגיש-חלק-ב-הנחיות.html

התקנה עצמה מאתר משרד המשפטים:
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/NegishutMeidaKatuvUbealPeh/Pages/HangashatAtreiInternet.aspx

התקן עצמו:
https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

צ׳קליסט מקוצר באנגלית:
https://webaim.org/standards/wcag/checklist