סיכום סדנא: גיט למתחילים

בסדנא ראינו:

  1. מהו גיט, במה שונה מכלי ניהול גירסאות אחרים

  2. איך לפתוח מאגר גיט לפרויקט קיים

  3. איך לבצע שינויים ולשמור אותם במאגר

  4. איך לפתוח Branch ולעבור בין Branches

  5. איך לעבוד עם שרת מרוחק

הפקודות שעברנו עליהן:

0. git init
created a new directory ".git"

1. git log
show log history

2. git status
show current status

3. git add .
add everything to "staging" area

4. git commit -m "first version yay"

5. git diff

6. git checkout <version>
   git checkout <branch>


7. git branch

מאיפה ללמוד עוד

ספר גיט מעולה בחינם
https://git-scm.com/book/en/v2

סידרת מאמרים בעברית על גיט

משחקון ללימוד Git Branches