השוואת פיתרונות קורס פייתון תרגיל מס' 2 - גיל בחודשים

print “Enter your age”
age = float (raw_input())
age_month = age*12
print “you are %f months old” % age_month
print “you are {} months old”.format(age_month)

הי,

מדביק את הקוד בתוך שלושה סימני backtick שיהיה קל יותר לקרוא:

print "Enter your age"
age = float(raw_input())
age_month = age*12
print "you are %f months old" % age_month
print "you are {} months old".format(age_month)

פיתרון מדויק. את שם המשתנה הראשון הייתי משנה ל age_years שיהיה יותר ברור.