קורס פייתון תרגיל 3 - סכום ספרות של מספר אקראי

"""The code accept a random number and calculates 
its digits sum"""

from random import randint
Number = randint(1,10000)
print Number
Number = str (Number)
Num_digit = len (Number)
sum =0
for i in range(Num_digit):
    sum += int(Number[i])
    
print "The summary of the number digits is %d" % sum
print "The summary of the number digits is {}".format(sum)

הי עמיר,

כמה דברים קטנים:

  1. שמות משתנים צריכים להתחיל באות קטנה: השם number עדיף בהרבה על Number (דיברנו על זה כבר לא?). אותו דבר לגבי num_digit

  2. אין רווח בין הפונקציה לסוגריים כלומר נהוג לכתוב:

str(number)
len(number)