הלינקיה: מאמרים לגיליון ספטמבר

הי,

מוזמנים להדביק כאן קישורים מעניינים, מדריכים, מאמרים מקצועיים וכל דבר שנראה לכם מתאים לגיליון הבא של הלינקיה.

https://internet-israel.com/חדשות-אינטרנט/הפריצה-לערוץ-10-מראה-כמה-הפרטים-הקטנים-ח/

https://zen-of-programming.com/kickass-portfolio/

https://research.fb.com/the-facebook-field-guide-to-machine-learning-video-series/

https://www.adamtornhill.com/articles/fizzbuzz.htm

https://blogs.msdn.microsoft.com/commandline/2018/08/02/windows-command-line-introducing-the-windows-pseudo-console-conpty/

https://stephenmann.io/post/dont-do-this-in-production/

https://chrisyeh96.github.io/2017/08/08/definitive-guide-python-imports.html