הלינקיה מאמרים לגיליון ינואר

הי חברים,
נתקלתם במאמר מעניין ורוצים לֹשתף? זה המקום לשים את הקישורים שלכם לקראת הגיליון הבא של הלינקיה

https://blogs.msdn.microsoft.com/oldnewthing/20181205-00/?p=100405

https://blog.codeship.com/what-is-the-difference-between-implicit-vs-explicit-programming/

https://protonmail.com/blog/australia-anti-encryption-law/

http://satran.in/2018/12/10/On_Writing_Pull_Requests_Well.html

https://hackernoon.com/the-ultimate-guide-for-creating-a-simple-modal-component-in-vanilla-javascript-react-angular-8733e2859b42

https://justinmeiners.github.io/lc3-vm/

https://grimoire.ca/dev/go

http://aras-p.info/blog/2018/12/28/Modern-C-Lamentations/

https://blog.sourcerer.io/building-web-accessibility-in-2019-b4bf16ef5754

https://geshan.com.np/blog/2018/12/4-ways-docker-changed-the-way-software-engineers-work-in-past-half-decade/