הלינקיה מאמרים לגיליון פברואר

https://hackernoon.com/infinite-data-structures-in-javascript-eb67ecbccdb

http://www.softwarearchiblog.com/2019/01/technical-debt.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+softwarearchiblog/Lvlq+(Software+Archi-blog+--+בלוג+ארכיטקטורת+תוכנה)&m=1

https://internet-israel.com/מדריכים/react/בדיקות-אוטומטיות-בריאקט/

https://nullprogram.com/blog/2019/01/25/

https://mukul-rathi.github.io/git-beginner-cheatsheet/

https://hackernoon.com/why-progressive-web-apps-are-the-next-growth-opportunity-c0b15403463b

https://hackernoon.com/styling-the-react-native-way-3cc6d3ef52d0

https://swizec.com/blog/delightful-state-management-with-hooks-and-constate/swizec/8876?utm_source=Morning+Cup+of+Coding&utm_campaign=fa29d2819f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_02_44&utm_medium=email&utm_term=0_56b5f64c5f-fa29d2819f-6682677

https://www.ruby-lang.org/en/news/2018/12/25/ruby-2-6-0-released/