קורס Unix/Linux (עם פתרונות) שיעור הפניית קלט, פלט ושגיאות לקובץ


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/unix-linux/lessons/b0fab89a-8527-42ab-b955-8e1ee36f8aae